گامبرون

ساختمان پزشکان گامبرون

بندرعباس فلکه شاه حسینی - پشت داروخانه هلال احمر