بانک صادرات

ساختمان پزشکان بانک صادرات

بندرعباس خیابان سید جمال - سه راه پلنگ صورتی - طبقه بالای بانک صادرات