سینا

ساختمان پزشکان سینا

میناب بلوار امام

پزشکان و متخصصین ساختمان پزشکان سینا

سونوگرافی و رادیولوژی دکترطالبی حسینی و دکتر قاسمی طبقه پایین

نوبت دهی اینترنتی