پوست
داخلی
دهان، فک و صورت
عفونی
قلب و عروق
داخلی مغز و اعصاب
کودکان(اطفال)
خون و سرطان
پرتودرمانی
پزشکی اجتماعی
فیزیک و توانبخشی
رادیولوژی و سونوگرافی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
جراحی کلیه، مجاری ادراری
چشم پزشکی
روانپزشکی
زنان و زایمان
ژنتیک انسانی با گرایش مولکولی
همه
دکتر مهران حقیقی
دکتر مهران حقیقی
دکترای حرفه ای (عمومی) دندانپزشکی
دکتر یونس ابراهیم زاده
دکتر یونس ابراهیم زاده
متخصص گوش، حلق، بینی
دکتر امیر ناصری
دکتر امیر ناصری
دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی
دکتر زهرا پیرایش
دکتر زهرا پیرایش
متخصص کودکان(اطفال)
دکتر مهرنوش اصفهانی
دکتر مهرنوش اصفهانی
متخصص زنان و زایمان
علیرضا حالی
علیرضا حالی
کارشناسی فیزیوتراپی
دکتر محمد صادق رضاییان منشادی
دکتر محمد صادق رضاییان منشادی
متخصص ارتوپدی
دکتر مینا آیت اللهی
دکتر مینا آیت اللهی
متخصص روانپزشکی
دکتر پژمان مرادی
دکتر پژمان مرادی
متخصص ارتوپدی
دکتر سعید طالبی حسینی
دکتر سعید طالبی حسینی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
همه ی پزشکان
فاطمیه
ساختمان پزشکان فاطمیه
 تخصصی پادرا
درمانگاه تخصصی پادرا
 بانک صادرات
ساختمان پزشکان بانک صادرات
نگین
ساختمان پزشکان نگین
داروخانه دکتر ّژیانفر
ساختمان پزشکان داروخانه دکتر ّژیانفر
نور
ساختمان پزشکان نور
زیگورات
ساختمان پزشکان زیگورات
اسپاینال
ساختمان پزشکان اسپاینال
نیکان
ساختمان پزشکان نیکان
جالینوس
ساختمان پزشکان جالینوس
داروخانه دکتر افتخاری
ساختمان پزشکان داروخانه دکتر افتخاری
به سیما
کلینیک به سیما
شمس
ساختمان پزشکان شمس
پارسه
ساختمان پزشکان پارسه
صدرا
ساختمان پزشکان صدرا
تندیس
ساختمان پزشکان تندیس
 بانک گردشگری
ساختمان پزشکان بانک گردشگری
پاساژ ناصر
ساختمان پزشکان پاساژ ناصر
هلال احمر
ساختمان پزشکان هلال احمر
حکمی
درمانگاه حکمی