دکتر سیدمحمد مهدی حقی

دکتر سیدمحمد مهدی حقی

متخصص داخلی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان شهید کازرونی - ساختمان پزشکان مجتمع پزشکان میلاد - مطب دکتر حقی