دکتر سید محمد رضا حسینی مطلق

دکتر سید محمد رضا حسینی مطلق

متخصص گوش، حلق، بینی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان پزشک - مطب دکتر حسینی مطلق