دکتر لادن  حاج عبدالرسولی

دکتر لادن حاج عبدالرسولی

فوق تخصص غدد

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر عبدالرسولی