دکتر ابوالفضل خلیلیان فرد

دکتر ابوالفضل خلیلیان فرد

متخصص کودکان(اطفال)

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر ابوالفضل خلیلیان فرد متخصص کودکان(اطفال)

خدمات و تجهیزات

معاینه
ختنه
ختنه به صورت بخیه انجام میشود .
تست زردی

میناب - بلوار امام خميني (ره) - ساختمان پزشکان هلال احمر - مطب دکتر خلیلیان فرد