دکتر مقصود پوررحیمی

دکتر مقصود پوررحیمی

متخصص روانپزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر پوررحیمی