دکتر حمیده پور میر افضلی

دکتر حمیده پور میر افضلی

متخصص قلب و عروق

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان شریف - مطب دکتر پور میر افضلی