دکتر فرانک پری افسای

دکتر فرانک پری افسای

متخصص زنان و زایمان

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - بلوار اسد آبادی - نبش خیابان شهید کازرونی - ساختمان پزشکان سبز - مطب دکتر پری افسای