دکتر منصور پردل نامدار

دکتر منصور پردل نامدار

متخصص جراحی مغز و اعصاب

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - بلوار اسد آبادی - نبش خیابان شهید کازرونی - ساختمان پزشکان سبز - مطب دکتر پاشاپور