دکتر سید حسام بنی هاشمی

دکتر سید حسام بنی هاشمی

فوق تخصص جراحی توراکس

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - جنب پاساژ طباطبایی - ساختمان پزشکان نور - مطب دکتر بنی هاشمی