دکتر میترا بناخجسته

دکتر میترا بناخجسته

متخصص زنان و زایمان

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - جنب پاساژ طباطبایی - ساختمان پزشکان نور - مطب بناخجسته