دکتر یوسف پورزرگر

دکتر یوسف پورزرگر

متخصص چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - بلوار اسد آبادی - بین چهارراه مرادی و فاطمیه - ساختمان پزشکان رازی - مطب دکتر پورزرگر