دکتر نصراله بهجتی

دکتر نصراله بهجتی

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - گلشهر جنوبی - بلوار امام خمینی - درمانگاه تخصصی پادرا - مطب دکتر بهجتی