دکتر سیما اعلمی هرندی

دکتر سیما اعلمی هرندی

متخصص پوست

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر سیما اعلمی هرندی متخصص پوست

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر اعلمی هرندی