دکتر عبدالرضا بشیرزاده هنگامی

دکتر عبدالرضا بشیرزاده هنگامی

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان ستاره سحر1 - مطب دکتر بشیرزاده