دکتر شهرام باغستانی

دکتر شهرام باغستانی

متخصص پوست

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - بلوار سید جمال الدین - تقاطع بلوار امام موسی صدر - ساختمان پزشکان پاساژ ناصر - مطب دکتر باغستانی