جهت اطلاع بیماران عزیز مطب روز های زوج تعطیل می باشد .

دکتر مجیدی