دکتر سمیه سعادت اسکندری

دکتر سمیه سعادت اسکندری

متخصص زنان و زایمان

بندرعباس

جهت اطلاع پنجشنبه ها ساعت کاری 17:00 الی 19:30میباشد

دکتر سعادت اسکندری