دکتر حمیده پورمیرافضلی

دکتر حمیده پورمیرافضلی

متخصص قلب و عروق

بندرعباس

جهت اطلاع مطب روزهای پنجشنبه تا ساعت 19:00 باز میباشد

دکتر پورمیرافضلی