دکتر فرشته علی حسینی

دکتر فرشته علی حسینی

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

با سلام بیماران گرامی نوبت ثبت شده فقط تا یک ربع مورد قبول می باشد درغیراین صورت کنسل خواهد شد

دکتر علی حسینی