دکتر کاظم صدیقی

دکتر کاظم صدیقی

متخصص عفونی

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر کاظم صدیقی متخصص عفونی

  • 1
  • 2
  • 3

خدمات و تجهیزات

معاینه
متخصص داخلی
عفونی
گوارش
ریه
بیماری های تب دار
آنفلوانزا
هپاتیت
دیابت
رماتیسم

میناب - بلوار امام - درمانگاه شهید بهشتی - اورژانس قدیم - مطب دکتر صدیقی