دکتر سیده لیلا عمادیان رضوی

دکتر سیده لیلا عمادیان رضوی

متخصص قلب و عروق

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر سیده لیلا عمادیان رضوی متخصص قلب و عروق

خدمات و تجهیزات

معاینه
نوار قلب
تست ورزش
اکو کاردیوگرافی

میناب - بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب دکتر عمادیان رضوی