دکتر کامیار خوشابی

دکتر کامیار خوشابی

متخصص ارتوپدی

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر کامیار خوشابی متخصص ارتوپدی

خدمات و تجهیزات

معاینه
درمان شکستگی ها
آسیب های ورزشی
دردهای مفاصل
دردهای ستون فقرات

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر خوشابی