دکتر نازنین عرب زاده

دکتر نازنین عرب زاده

متخصص داخلی مغز و اعصاب

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر نازنین عرب زاده متخصص داخلی مغز و اعصاب

خدمات و تجهیزات

معاینه
نوار مغز
نوار عصب و عضله
نوار عصب چشم

میناب - بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب دکتر عرب زاده