نوبت های اینترنتی ایمان حسینی کارشناسی فیزیوتراپی

  • لوگو
  • خدمات فیزیوتراپی

خدمات و تجهیزات

معاینه ارزیابی درمان
لیزر پرتوان . شاک ویو . مکانوتراپی پیشرفته . الکتروتراپی .

بندرعباس - خیابان سید جمال - پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان آرام - مطب فیزیوتراپی آدرین