نوبت های اینترنتی دکتر‌امین پاینده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب سونوگرافی دکتر پاینده