دکتر سیدصادق هاشمی

دکتر سیدصادق هاشمی

متخصص چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه
درآوردن جسم خارجی از سطح چشم
اکسیژن شالازیون
جراحی لیرز
پرمتری چشم

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر هاشمی