خدمات و تجهیزات

معاینه
درمان ریشه(عصب کشی)ا
ترمیم
ایمپلنت
ونیرکامپوزیت و لمینت
درمان زیبایی و اصلاح خط لبخند
روکش
پی اف ام زیرکونیا فول سرام
جراحی دندان عقل

سیریک - بمانی - درمانگاه بمانی - مطب دکتر مسعودی