دکتر مینا آیت اللهی

دکتر مینا آیت اللهی

متخصص روانپزشکی

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر مینا آیت اللهی متخصص روانپزشکی

خدمات و تجهیزات

معاینه
مشاوره و روان درمانی

میناب - بلوار امام خميني (ره) - ساختمان پزشکان هلال احمر - مطب دکتر آیت اللهی