دکتر فرزاد شریفی

دکتر فرزاد شریفی

متخصص ارتوپدی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - سه راه سازمان - ساختمان پزشکان زرتشت - مطب دکتر شریفی