دکتر علیرضا نبی زاده

دکتر علیرضا نبی زاده

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - بعد از چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان پارسه - مطب دکتر نبی زاده