دکتر غلامعباس مومنی

دکتر غلامعباس مومنی

متخصص دهان، فک و صورت

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - بلوار اسد آبادی - نبش خیابان شهید کازرونی - ساختمان پزشکان سبز - مطب دکتر مومنی