دکتر مرضیه منصوری

دکتر مرضیه منصوری

متخصص داخلی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - فلکه شاه حسینی - پشت داروخانه هلال احمر - ساختمان پزشکان گامبرون - مطب دکتر منصوری