دکتر مسعود منتظر  الحجه

دکتر مسعود منتظر الحجه

متخصص ارتوپدی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر مسعود منتظر الحجه متخصص ارتوپدی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان شریف - مطب دکتر منتظر  الحجه