دکتر مسعود ملازاده

دکتر مسعود ملازاده

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - سه راه پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان البرز - مطب دکتر ملازاده