دکتر محمدرضا کارگرد فرد

دکتر محمدرضا کارگرد فرد

فوق تخصص قلب کودکان

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - حد فاصل پمپ بنزین بلال و پارک جنگلی - ساختمان پزشکان برج بهشت - مطب دکتر کارگرد فرد