دکتر علی عطاریان

دکتر علی عطاریان

متخصص ارتوپدی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر علی عطاریان متخصص ارتوپدی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه فاطمیه به سمت شاه حسینی،کوچه جاودان۳، داخل کوچه سمت چپ - ساختمان پزشکان مرادی - مطب دکتر عطاریان