دکتر شاهين عباس زاده

دکتر شاهين عباس زاده

متخصص قلب و عروق

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان عکاسی ساسان - مطب دکتر عباس زاده