دکتر میترا ظریفکار

دکتر میترا ظریفکار

فوق تخصص غدد

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر میترا ظریفکار فوق تخصص غدد

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان شریف - مطب دکتر ظریفکار