دکتر زهرا پیرایش

دکتر زهرا پیرایش

متخصص کودکان(اطفال)

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر زهرا پیرایش متخصص کودکان(اطفال)

  • 1
  • 2
  • 3

خدمات و تجهیزات

معاینه
دفترچه بیمه به همراه داشته باشید
بیماری های عفونی تبدار
آسم و آلرژی
رشد و نمو
تغذیه

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر پیرایش