دکتر امین سلیمی لاهیجی

دکتر امین سلیمی لاهیجی

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان اسد آبادی - چهارراه فاطمیه - جنب عکاسی ساسان کوچه - ساختمان پزشکان زیگورات - مطب دکتر سعیدیان