دکتر سیده سمیه سعادت اسکندری

دکتر سیده سمیه سعادت اسکندری

متخصص زنان و زایمان

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان شریف - مطب دکتر سعادت