دکتر سارا رفیعی

دکتر سارا رفیعی

متخصص پوست

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر سارا رفیعی متخصص پوست

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه بلوکی به سمت سه راه سازمان - روبرو زیتون - جنب بانک انصار - ساختمان پزشکان مدیا - مطب دکتر رفیعی