دکتر فرخنده رزم پور

دکتر فرخنده رزم پور

متخصص تغذیه

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر فرخنده رزم پور متخصص تغذیه

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - بعد از چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان پارسه - مطب دکتر رزم پور