دکتر ابوالحسن ديوبند

دکتر ابوالحسن ديوبند

فوق تخصص طب نوزادی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - گلشهر - رو به روی بیمارستان خلیج ساختمان پردیس - مطب دکتر ديوبند