دکتر عنایت اله حمزه ای

دکتر عنایت اله حمزه ای

متخصص داخلی مغز و اعصاب

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - نرسیده به سه راه پلنگ صورتی - کوچه ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان نگین - مطب دکتر حمزه ای