دکتر حسین پیر محمدی

دکتر حسین پیر محمدی

متخصص ارتوپدی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر حسین پیر محمدی متخصص ارتوپدی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه فاطمیه - جنب مسجد فاطمیه - ساختمان پزشکان فاطمیه - مطب دکتر پیر محمدی